Cenová nabídka - kovovýroba Praha

Zavolejte pana Doricu na číslo 724 321 126. Domluví s vámi rozsah vaší zakázky a nabídne vám cenu a termín realizace.

Zaměření zakázky ZDARMA

Po domluvě je možné posouzení opravy, zaměření zakázky, či montáže nového výrobku přímo u vás.

Odpovědný pracovník přijede na místo, posoudí možnost zakázky a vytvoří předběžnou cenovou nabídku. To vše ZDARMA, naším služebním automobilem Škoda Octavia.

Ceník kovovýroby

Orientační hodinová sazba za práci bez materiálu je 350,- Kč/hod. Cena zakázky je závislá na množství a druhu materiálu, objemnosti zakázky a časové náročnosti práce. Na zakázky je vytvořena cenová nabídka. Vždy víte předem, kolik bude vaše zakázka stát.